זוגיות בפרשת פרשת צו

כן, כן! גם בבית כדאי להשתדל להיראות במיטבנו לפחות כפי שאנו יוצאים אל עיסוקנו מחוץ לבית.. זהו מתכון להוספת אהבה ואחווה שלום ורעות!

בפרשתנו נאמר: 'ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים והוציא את הדשן אל מחוץ למחנה'.
ופירש רש"י: 'ופשט את בגדיו. אין זו חובה אלא דרך ארץ. שלא ילכלך בהוצאת הדשן, בגדים שהוא משמש בהן תמיד. בגדים שבשל בהן קדרה לרבו, אל ימזג בהן כוס לרבו. לכך ולבש בגדים אחרים פחותין מהן'.

זאת אומרת שהכהן היה צריך לדאוג שבגדי הכהונה הייצוגיים שלו שלובשם במהלך היום בבית המקדש לא יטנפו. וכשהיה נצרך לעשות משהו שיכול ללכלך אותו ואת בגדיו, מן הראוי שילבש אז מה שנקרא בצבא, מדי ב' , כדי שמדי א' ישארו נקיים.

יש כאן מסר גם לזוגיות:
לכל אדם חשוב הופעתו החיצונית ולשם כך הוא משקיע, מי יותר ומי עוד יותר.., בקנית ולבישת בגדים ראויים. כשם שזה חשוב לאדם עצמו, כך זה גם משפיע על יחס הסובבים אותו. ההופעה והלבוש החיצוני במפורש משפיעים על היחס הפנימי.

המעניין הוא שלעיתים אנו בחוץ יכולים ליראות מה שנקרא 'מיליון דולר' אך בבית אנו נראים תסלחו לי על הביטוי, כסמרטוטים... עד שלעיתים אם נעמיד תמונה משני המצבים בבית ובחוץ, יהיה קשה להאמין שמדובר באותו אדם.. אם נחשוב על זה ברצינות, זהו פרדוקס לא הגיוני.
 
דווקא בביתנו היה מן הראוי שנראה במיטבנו או לפחות לא בביזיוננו..
 
אשרי הגבר והאישה שידאגו לכך שגם בביתם ישתדלו כפי האפשר ליראות במיטבם, וכך יוסיפו ביניהם אהבה ואחווה שלום ורעות!

שתף לחברים

שתף